Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov je partnerom Gminy Krynica-Zdrój (Poľsko) v projekte s názvom „LEMKODESIGN / RUSNAKDESIGN”.

Hlavným cieľom projektu, ktorý sa začal realizovať realizovať v januári 2015 a potrvá do júna 2015, je ochrániť Poliakov a Slovákov pred nenahraditeľnou stratou kultúrneho dedičstva Lemkov / Rusínov z oblasti pohraničia. Aktivitou, ktorou sa má prispieť k plneniu tohto cieľa, je usporiadanie súťaže v úžitkovej grafike a dizajne, inšpirovanej ľudovou kultúrou Lemkov / Rusínov. Bližšie informácie a propozície súťaže zverejníme už v najbližších dňoch.

Projekt bude prebiehať formou súťaže pre osoby staršie ako 18 rokov. Cieľom súťaže je poskytnúť mladým ľuďom priestor na hľadanie kultúrnych podobností v poľsko-slovenskom pohraničí, konkrétne v oblasti kultúrneho dedičstva Lemkov / Rusínov. Súťaž bude prebiahať na sociálnej sieti.  Príspevky do súťaže, ktoré môžu mať rôzne formy  napr. reklamné predmety, úžitkové vzory, vizuálna identita, drobná architektúra atď. musia mať väzbu na  ľudové  tradície  Lemkov / Rusínov t.j. presadzovať hodnoty ( kultúrne, turistické ) a architektonické prvky tejto etnickej skupiny. Do skupiny na  sociálnej sieti Facebook -  LemkoDesign / RusnakDesign ​​budú pozvaní súťažiaci, ktorí si cez internet budú môcť vymeniť  informácie a skúsenosti už v etape vytvárania súťažných prác. Finálne produkty bude hodnotiť  porota  zložená z odborníkov na danú tématiku z oboch krajín.  Víťaz dostane vecnú cenu. Práce finalistov budú prezentované na posúťažnych výstavách v meste Krynica-Zdrój a v Bardejove. Okrem toho budú  práce finalistov uverejnené aj v posúťažnom katalógu, v dvoch jazykových verziách: poľsko-lemkowskej a  slovensko - rusínskej.

Po súťaži budú všetky prihlásené práce  zverejnené na sociálnej sieti, kde sa bude dať  hlasovať o cenu verejnosti.

 

Projekt je spolufinancovaný z Medzinárodného Vyšehradského fondu

v rámci Malých grantov.

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF)  je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 dňa 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.

Riadiacimi orgánmi MVF sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom MVF je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa MVF. Od augusta 2012 je na trojročné funkčné obdobie výkonnou riaditeľkou MVF Karla Wursterová (Slovensko), jej zástupcom je od januára 2014 Gyorgy Varga (Maďarsko). Oficiálnym jazykom MVF je angličtina.

Členské štáty V4 striedavo plnia predsednícku funkciu v MVF, pričom predsedníctvo je ročné, zhodné s kalendárnym rokom a rotuje v abecednom poradí mien členských štátov podľa anglickej abecedy. V roku 2015 je predsedníckou krajinou MVF Maďarsko (v roku 2014 ňou bola Česká republika).

Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8 miliónov eur. Členské krajiny V4 do neho prispievajú rovným dielom. Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií, rezidenčných či mobilitných programov. Okrem členských príspevkov fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko či USA. Vďaka ich príspevkom k rozpočtu fondu pribudlo doteraz približne 2,7 miliónov eur.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

V rámci MVF boli vytvorené aj dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Ide o programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov.

Ku koncu roka 2013 fond počas svojej existencie celkovo podporil takmer 4000 grantových projektov a viac ako 2000 „mobilít“, teda štipendií, výskumných grantov a umeleckých rezidencií za takmer 54 miliónov eur.

Pri príležitosti 20. výročia vyšehradskej spolupráce začal v marci 2012 s podporou MVF vychádzať časopis Visegrad Insight, ktorý prináša analýzy a názory stredoeurópskych autorov o dianí v regióne. Je dostupný aj elektronicky na www.visegradinsight.eu. Analýzy a články publikované v časopise sú tiež k dispozícii vo webovom magazíne www.visegradrevue.eu.

V roku 2012 bola z iniciatívy MVF založená platforma Think Visegrad, ktorá slúži ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Ďalšie informácie o Medzinárodnom vyšehradskom fonde možno nájsť na stránke www.visegradfund.org.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 Názov SK ENG
Lemkodesign - Propozície Súťaže
Lemkodesign/Rusnakdesign Contest Regulation
ikona word  ikona word 
Prihláška do Súťaže
POST-COMPETITION APPLICATION FORM
 ikona word ikona word 
Popis Súťažnej Práce
CONTEST APPLICATION FORM – ENTRY DESCRIPTION
 ikona word ikona word 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám