Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súlade so zákonom  NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov na území mesta Bardejov bolo vytvorených 29 okrskov na hlasovanie v referende a sčítanie hlasov.

Referendum sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015 v čase od 07:00 h do 22:00 h.

Obyvatelia mesta oznámenia o mieste a čase konania referenda si našli vo svojich poštových schránkach ešte v prvej polovici januára 2015.

Oprávnený občan na hlasovanie v referende, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende, môže požiadať Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách. Posledný deň na jeho vybavenie je štvrtok 5. februára 2015. Miestom vydávania hlasovacích preukazov je podateľňa Mestského úradu v Bardejove, Radničné námestie 16, prízemie.

Referendum, ktoré prezident SR Andrej Kiska vyhlásil, bude obsahovať 3 otázky, o ktorých oprávnení občania môžu rozhodovať:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?


2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?


3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám