Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V utorok 9. decembra 2014 vo veku  57 rokov odišiel do večnosti salezián kňaz Teodor Gavenda.

Don Teodor Gavenda pochádzal z Opatovej nad Váhom.

V Bardejove pôsobil viackrát. Prvýkrát ho poverili službou direktora miestnej komunity v máji 1991, kde pracoval medzi mladými v saleziánskom dome na Kellerovej ulici, venoval sa veriacim v Kostole sv. Anny, ktorý bol zverený saleziánom, ako i chudobným mladým a dospelým Rómom na Poštárke. Svoje veľké technické schopnosti vložil

do rekonštrukcie saleziánskeho domu v Bardejove, do opravy kostola sv. Anny a do budovania ihriska a strediska pre Rómov.

V lete 1996 ho preložili do Michaloviec, no v roku 2002 sa vrátil znova do Bardejova, kde mu opäť bola zverená služba direktora komunity, ktorú vykonával až do roku 2008. Po skončení služby direktora pôsobil aj naďalej v bardejovskej komunite ako ekonóm.

Celé roky sa venoval s veľkou láskou  pastorácii Rómov na Poštárke a ľuďom v Bardejove, čo premieňal do drobných, ale veľmi konkrétnych skutkov (zmierňoval napätia, budoval mosty, osobne sprostredkoval materiálnu pomoc tým  najchudobnejším rodinám). Opäť sa zapojil popri pastoračnej činnosti aj do budovania hmotného zázemia saleziánskeho diela.

Aktívne sa podieľal na budovaní chaty v Brezovke, saleziánskeho domu na sídlisku Vinbarg, a na budovaní saleziánskeho diela na rómskom sídlisku Poštárka, kde sa budovala telocvičňa, škola a ihrisko.

Od leta 2011 bol poverený úlohou direktora saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom. Vrátil sa tak medzi svojich krajanov, aby aj tu štedro rozdával zo svojho širokého saleziánskeho srdca.

Svojou jednoduchosťou, dobrotou, obetavosťou a nekonfliktnou povahou sa trvale zapísal do života mnohých ľudí  nielen v Bardejove.

Zdroj: saleziani.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám