Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

rn 26 po restaurovani 2014Začiatkom novembra 2014 bola ukončená 2. etapa projektu „Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0“. Reštaurátorským prácam predchádzalo vykonanie reštaurátorského výskumu a vyhotovenie návrhu na reštaurovanie v roku 2012, ktoré boli schválené Krajským pamiatkovým úradom v Prešove.

         V roku 2013 sa realizovali práce na I. etape reštaurovania maľovanej fasády, ktoré spočívali v odstránení nevhodných sekundárnych tmelov a omietok, rekonštrukcii chýbajúcich častí omietok, tmelení poškodených častí a reštaurovaní kamenného gotického portálu. Práce na I. etape boli realizované a uhradené vo výške 26 421,00 €, z toho 25 000 € tvorila dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR.

          V priebehu tohto roka sa realizovali práce na II. etape reštaurovania fasády, ktoré        pozostávali z výtvarného scelenia poškodených častí nástennej maľby a rekonštrukcii chýbajúcich časti barokovej kompozície, očistení a ošetrení povrchu drevených okien. Práce boli ukončené vyhotovením záverečnej reštaurátorskej dokumentácie. Finančný náklad  II. etapy predstavoval čiastku 24 829,00 €, z toho 20 000,- € tvorila dotácia z Ministerstva kultúry SR. Reštaurátorský výskum a reštaurátorské práce na I. a II. etape realizoval Ľubomír Cáp, akademický maliar, autorizovaný reštaurátor. Reštaurovanie kamenného gotického portálu, rekonštrukciu schodišťových stupňov a sanáciu omietky v soklovej časti realizoval akademický sochár Martin Kutný, autorizovaný reštaurátor.    

 

         Súčasťou prác bolo aj reštaurovanie nástennej maľby zobrazujúcej korunovanie Panny Márie. Ide o rokokovú iluzívnu maľbu z obdobia okolo rokov 1760 - 1770. Z maľovanej kompozície obrazu sa zachovala približne polovica pôvodnej farebnej vrstvy, čo zahŕňalo plochu hornej polovice obrazu. Z toho značná časť iluzívneho rámu bola v 19. storočí maliarsky upravovaná. Zvolila sa metóda výtvarného sceľovania poškodených častí farebnej vrstvy. Zámerom bolo sa čo najbližšie výtvarne priblížiť dobe vzniku nástennej maľby v druhej polovici 18. storočia.

       Výsledkom projektu je komplexne zreštaurovaná maľovaná fasáda priečelia Meštianskeho domu č. 26.

 

logo minv kultury

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám