Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

          Počas 1. ročníka Sochárskeho sympózia mesta Bardejov 2014: „ERA SCULPTURA“, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 4. 8. – 9. 8. 2014 na Rhodyho ulici v Letnom amfiteátri pracovalo šesť sochárov (kováči, rezbári) aby vytvorili tri umelecky hodnotné sochárske kompozície, ktoré by sa mali umiestniť na niektorých kruhových objazdoch v Bardejove za účelom skrášlenia týchto miest. Autori vytvorili umelecké diela, ktoré akcentujú význam miesta, na ktorom sa daný kruhový objazd nachádza.

          Sochy by sa mali osadiť na troch kruhových objazdoch a to v smere na Radničné námestie cez kruhový objazd - križovatka Rhodyho, Kpt. Nálepku a Šiancovej ulice, na  kruhovom objazde - križovatka ul. Komenského, ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba smer AB-čko (park Európy) a kruhový objazd - križovatka na ulici Pod Vinbargom smer sídlisko Vinbarg. Každá zo sôch sa ukotví na betónový základ (pevné ukotvenie) tak aby sa predišlo riziku jej prevrátenia a tým aj ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

         Podrobnosti k jednotlivým umeleckým dielam:        

Autori: Martin Grega a Ing. arch. Pavol Meszáros

Názov: Fragmenty

Rozmer: V- 340cm, Š – 122cm x 120cm

Materiál: drevo - javor, kov

Umiestnenie:  Kruhový objazd - Križovatka Rhodyho, Kpt.Nálepku a Šiancovej ulice

Charakteristika diela:

„Inšpiračným fragmentom Bardejova pre toto dielo bol tvar otvoru v gotickej rozete na Bazilike minor Sv. Egídia. Tento tvar predstavuje prázdno, ktoré ostáva po vybratí materiálu, autori to však obrátili a stvárnili takto duchov miesta, dávnych obyvateľov mesta, ktorí tu kedysi žili a ostala nám po nich už len energia a spomienky, prípadne zápisky a pomníky. Neďaleko miesta, kde bude socha inštalovaná sa v minulosti nachádzalo popravisko. Tvar sochy však symbolizuje pozitívnu energiu“( Martin Grega a Ing. arch. Pavol Meszáros ).

Autori: Bc. Michal Kačmár a Matej Matiáš

Názov: Európa

Rozmer: V – 300cm, Š – 120cm x 120cm (podstavec)

Materiál: Kov

Umiestnenie:  Kruhový objazd - Križovatka ul.Komenského, ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba

Charakteristika diela: „Pri tvorbe tejto oceľovej plastiky autori reagovali na zadanú tému - Európa. Snažili sa vytvoriť minimalistický kovový objekt, do ktorého boli zakomponované symboly ako rôznorodosť, spojenie, celok...(možno obraz západnej a východnej časti európskej únie), no zároveň aby ostal moderným, výtvarne čistým a zaujímavým dielom.

Socha je stabilná a pevná, vyrobená z oceľových plechov a platní pálením a zváraním. Je pevne spojená s podstavcom, celková výška je zhruba 3 m, váha zhruba 300kg a hrdzavý efekt - výsledná povrchová úprava, je dosiahnutá kyselinou“( Bc. Michal Kačmár a Matej Matiáš ).

 

Autori: Mgr. Jozef Michňa a Bc. Tomáš Dzuruš

 

Názov: Dobrá úroda

Rozmer: Hrozno: V- 410cm, Š – 60cm x 60cm

            Sud I. (ležiaci): V – 100cm, Š – 218cm, H – 80cm

            Sud II. (stojaci): V- 207cm, Š – 75cm

Materiál: Drevo – Javor, Kov

Umiestnenie: Kruhový objazd - Križovatka na ulici Pod Vinbargom

Charakteristika: Ústredným  motívom tohto umeleckého diela je vinárstvo v Bardejove. Na tému autori reagovali vytvorením kompozície pozostávajúcej z troch skulptúr. Tie znázorňujú štylizované vínne sudy a vinnú révu. Umiestnením kompozície na kruhovú križovatku Pod Vinbargom chceli autori vyjadriť blízkosť z názvom kopca, ktorý doslovne znamená vinný vrch“( Mgr. Jozef Michňa a Bc. Tomáš Dzuruš ).

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám