Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

logo pskKrajská organizácia cestovného ruchu v Prešove pripravila  prvý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Prestížne ocenenie má poukázať na kvality osobností, zariadení, zamestnancov a produktov patriacich k špičke v cestovnom ruchu na severovýchode Slovenska.

Nominácie môžu podávať právnické aj fyzické osoby do 30. novembra 2014 poštou alebo mailom prostredníctvom formulára.

Pravidlá nominácií definujú Všeobecné podmienky udeľovania ocenení. V kategóriách Osobnosť cestovného ruchu (CR) a Produkt CR rozhodne o víťazoch odborná porota. Najlepších v kategóriách Zariadenie CR a Zamestnanec CR vyberie verejnosť prostredníctvom internetovej ankety. Tá bude k dispozícii na stránkach www.severovychod.skwww.po-kraj.sk  od 15. decembra 2014 do 15. januára 2015.

Cestovný ruch rozvíja celý kraj

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu má tiež zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti tohto odvetvia hospodárstva a o jeho prínose pre sociálne a ekonomické napredovanie kraja i celého Slovenska.

Organizátori chcú oceniť ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní pozitívneho obrazu severovýchodu Slovenska, osobnosti, ktoré sa rozličnými spôsobmi pričinili o propagáciu a napredovanie v oblasti cestovného ruchu a rovnako aj zariadenia pôsobiace v segmente kultúry, gastronómie a hotelierstva, ktorých kvality môžu byť inšpiráciou pre ostatných. Ocenia tiež aj zamestnancov zariadení a top produkt roku 2014.

KOCR Severovýchod Slovenska chce aj týmto spôsobom tiež poukázať na fakt, že aj v Prešovskom kraji máme mnoho mladých a šikovných ľudí, ktorých je potrebné ďalej motivovať a zároveň oceniť ich kvality.

Prešovský kraj disponuje veľkým množstvom prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí. Na území s rozlohou necelých deväť tisíc km2 sú možnosti cestovného ruchu mimoriadne široké. Pamiatky UNESCO, päť národných prírodných parkov, stovky prameňov, religiózne a kultúrne pamiatky, folklór i rozsiahla remeselnícka tvorba – všetky tieto ako aj ďalšie atraktivity kraja ponúkajú zázemie pre rozličné segmenty cestovného ruchu. Ten sa v posledných rokoch postupne rozvíja, ale často sú služby, propagácia i produkty súvisiace s turizmom na nedostatočnej úrovni.

KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá podporuje rozvoj turizmu v celom Prešovskom kraji, chce oceniť prácu a aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu a upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na jednotlivcov, ktorí svojou prácou idú príkladom a predstavujú vzor hodný nasledovania.

Prestížne ocenenia budú víťazom všetkých kategórií slávnostne odovzdané počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour 29. januára 2015 v Inchebe Expo Bratislava.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám