Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili.

Na najväčšom cintoríne v meste, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku bude počas týchto sviatkov zmenený režim prevádzky a to následovne:

  • osvetlenie celého pohrebiska  od pondelka 27. 10. 2014 do 8. 11. 2014 v čase od 17.00 hod. – 22.00 hod.
  • zvonenie zvonov v sobotu 1. 11. 2014 o 11.00 hod. a o 15.00 hod.
  • stála služba :

 piatok 31. 10. 2014 od 8.00 – 18.00 hod.,

sobota  1. 11. 2014 od 9.00 – 21.00 hod.,

nedeľa  2. 11. 2014 od 9.00 – 21.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest, nájmu hrobových miest a o spôsobe platby za hrobové miesto priamo v kancelárii správcu cintorína.

            S týmto blížiacim sa obdobím si dovoľujeme požiadať všetkých, ktorí majú na pohrebiskách v správe m. p. Bapos pochovaných svojich príbuzných, aby si overili povinnosť uhradenia poplatkov za prenájom hrobového miesta  a to:

  • v kancelárii pohrebníctva ( ul. Mlynská 1 – priestory v športovej hale) osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/474 68 16 v čase od 8.00-16.00 hod. 
  • na Mestskom cintoríne ( ul. kpt. Nálepku ) osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/472 30 15
  •  elektronicky na http://www.bapos.sk/cementery/info/ zadaním mena nájomcu

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:

  •  0911 420 122 a 0910 244 389

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka.

 Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

 

            Možnosť prenájmu alebo predĺženia prenájmu je v zmysle novely VZN Mesta Bardejov č. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách na dobu 10 rokov, ceny nájomného sú rozdelené podľa lokalít a typu hrobových miest.

 

Cenník prenájmu hrobových miest (novela VZN č. 11/2011)

 

P.Č.

 DRUH HROBOVÉHO MIESTA

OBNOVA NÁJmu

NA 10 ROKOV

 ( € )

 

Ü  Mestský cintorín 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

80,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

76,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

4.

Jedno miesto v urnovej stene

20,00

 

Ü  Cintorín sv. Michala, cint. sv. Anny 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Dlhá Lúka  

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Mihaľov 

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Ü  Cintorín Bardejovská Nová Ves

1.

Jedno samostatné hrobové miesto

50,00

 

2.

Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu

45,00

 

3.

Jedno detské hrobové miesto

22,00

 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám