Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

svieckyVznik Sviatku všetkých svätých sa vo východnej cirkvi datuje už od 4. storočia.  V západnej cirkvi to bolo o niečo neskôr, v 7. storočí. Prvým dňom, kedy sa v Rímskej ríši oslávil Sviatok všetkých svätých bol 13. máj 609. Zmenu dátumu slávenia sviatku na 1. november zaviedol pápež Gregor III., ktorý v tento deň slávnostne posvätil kaplnku v Bazilike sv. Petra k úcte všetkých svätých. Dôvodom bol fakt, že existuje mnoho svätých, ktorí nemajú svoj sviatok počas roka. Ďalšia zmena prišla asi o storočie neskôr, kedy pápež Gregor IV. rozšíril tento sviatok na celú cirkev a odvtedy sa slávi každý rok v daný deň po celom svete.

Pravdou však je, že korene tohto sviatku siahajú oveľa, oveľa dávnejšie, ešte do čias pohanských. Sviatok všetkých svätých má svoj pôvod v keltskej kultúre. Kelti mali svoj sviatok Samhaim, ktorý slávili v deň keltského Nového roka, čo malo pripadať práve na 1. november. Starí Kelti verili tomu, že v túto noc sa prelína svet živých zo svetom mŕtvych. Preto Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli cestu do príbytkov živých a aby mohli stráviť noc so svojimi blízkymi. Svetlo – horiace sviece na hroboch v dnešnej podobe symbolizuje život. Naša cirkev prebrala tento sviatok a upravila ho do podoby, v akej ho poznáme dnes, tak, ako sme to popisovali vyššie.

            Hneď po Sviatku všetkých svätých prichádza Pamiatka zosnulých, sviatok, ktorý je u nás rozšírený aj pod názvom „Dušičky“ .

Tento sviatok má svoju tradíciu od roku 998, kedy opát Odilo v benediktínskom kláštore  Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra od večera vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň, čiže 2. novembra slúžiť veľkú zádušnú omšu. Vplyv clunyjských mníchov bol veľmi silný a vďaka tomu sa táto tradícia v 11. storočí rozšírila. V Ríme ju prijali až v 14-tom storočí.

Sviatok všetkých svätých a Dušičky sú určené najmä nato, aby sme zašli na hroby našich blízkych a zaspomínali si na nich. Stávajú sa však aj výbornou príležitosťou, aby sa stretla celá roztrúsená rodina. Počas roka nie je veľa času na návštevy, ak príslušníci rodiny bývajú od seba niekoľko desiatok, či stoviek kilometrov. A tak majú možnosť stretnúť sa aspoň v tento sviatočný čas.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám