Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V priebehu posledných septembrových dní boli ukončené záverečné projektové aktivity a cykloturisti sa už môžu tešiť z novej cyklotrasy vedenej územím nášho mesta o celkovej dĺžke 23,1 km. V rámci nej bolo realizované samotné cykloznačenie, osadenie troch veľkých informačných tabúľ, troch stojanov na bicykle a jedného odpočívadla. Cyklotrasa je v teréne riešená ako dva samostatne značené okruhy – Staromestský okruh  a  Kúpeľný okruh Bardejovské Kúpele, s nasledovnými parametrami:

  • Staromestský okruh: evidenčné číslo 8930, farba žltá, dĺžka trasy 5,4 km, určenie: MTB trasa.
  • Bardejovské Kúpele – Kúpeľný okruh: evidenčné číslo 8931, farba žltá, dĺžka trasy 17,7 km, určenie: MTB trasa.

Pripomíname, že tejto poslednej aktivite v rámci projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ predchádzala nevyhnutná prípravná etapa:

  • vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy,
  • schvaľovací proces pre cyklotrasu - pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy,

ako aj príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase – v slovenskej a poľskej mutácii.

Projekt sa realizoval v rámci výzvy  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu euroregionálnych aktivít  v spolupráci s projektovými partnermi - Karpatský euroregión Slovensko, Mesto Bardejov, Mesto Jaslo a Kultúrnym a turistickým centrom Bardejov (Poľsko – slovenský dom).

Preto nemenej dôležitým aktom bolo prijatie spoločnej záverečnej deklarácie, v ktorej projektoví partneri vyhlasujú, že chcú naďalej rozvíjať osvedčené projektové zámery, hlavne v oblastiach:

  • prezentácie, propagácie a sprístupňovania jedinečného bohatstva poľsko – slovenského pohraničia širokej verejnosti,
  • posilňovania cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice na báze rozvoja turizmu, kultúry a športu,

a pre realizáciu uvedených zámerov budú využívať dostupné možnosti získavania grantov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu.

 

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

 

logo ker logo ker sr logo mdvrr logo fers logo bardejov logo jaslo

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám