Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V priebehu posledných septembrových dní boli ukončené záverečné projektové aktivity a cykloturisti sa už môžu tešiť z novej cyklotrasy vedenej územím nášho mesta o celkovej dĺžke 23,1 km. V rámci nej bolo realizované samotné cykloznačenie, osadenie troch veľkých informačných tabúľ, troch stojanov na bicykle a jedného odpočívadla. Cyklotrasa je v teréne riešená ako dva samostatne značené okruhy – Staromestský okruh  a  Kúpeľný okruh Bardejovské Kúpele, s nasledovnými parametrami:

  • Staromestský okruh: evidenčné číslo 8930, farba žltá, dĺžka trasy 5,4 km, určenie: MTB trasa.
  • Bardejovské Kúpele – Kúpeľný okruh: evidenčné číslo 8931, farba žltá, dĺžka trasy 17,7 km, určenie: MTB trasa.

Pripomíname, že tejto poslednej aktivite v rámci projektu „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“ predchádzala nevyhnutná prípravná etapa:

  • vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy,
  • schvaľovací proces pre cyklotrasu - pridelením evidenčného čísla cykloturistickej trasy,

ako aj príprava a tlač propagačnej príručky k cyklotrase – v slovenskej a poľskej mutácii.

Projekt sa realizoval v rámci výzvy  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu euroregionálnych aktivít  v spolupráci s projektovými partnermi - Karpatský euroregión Slovensko, Mesto Bardejov, Mesto Jaslo a Kultúrnym a turistickým centrom Bardejov (Poľsko – slovenský dom).

Preto nemenej dôležitým aktom bolo prijatie spoločnej záverečnej deklarácie, v ktorej projektoví partneri vyhlasujú, že chcú naďalej rozvíjať osvedčené projektové zámery, hlavne v oblastiach:

  • prezentácie, propagácie a sprístupňovania jedinečného bohatstva poľsko – slovenského pohraničia širokej verejnosti,
  • posilňovania cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice na báze rozvoja turizmu, kultúry a športu,

a pre realizáciu uvedených zámerov budú využívať dostupné možnosti získavania grantov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu.

 

 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

 

logo ker logo ker sr logo mdvrr logo fers logo bardejov logo jaslo

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám