Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Rekonštrukcia Stőcklovej ulice bola zahájená v apríli 2011 a to rekonštrukciou rozvodov vody a kanalizácie, ktorú realizovala VVS, a.s., Košice na vlastné náklady a  následne pokračovala rekonštrukciou plynových rozvodov, ktorú realizoval SPP, a.s., Košice s ukončením v decembri 2012.

        Samotná rekonštrukcia cesty a chodníkov podľa pôvodnej projektovej dokumentácie bola ukončená v auguste 2013. Vzniknuté naviac práce (obnova historickej studne, doplnenie schodov, výsadba stromov) boli ukončené v mesiaci november 2013 a v decembri 2013 bola ulica skolaudovaná. Práce zrealizovala spoločnosť Duomont, s.r.o., Bardejov a finančné náklady realizácie boli 483 733 €.

       Druhá etapa rekonštrukcie Stőcklovej ulice bola zahájená v marci 2014. Práce realizovala spoločnosť PKB invest, s.r.o., Prešov na základe najlepšej ponuky vo verejnom obstarávaní. Predmetom rekonštrukcie boli podobne ako v prvej etape práce na komplexnej obnove povrchovej úpravy ulice dláždením z andezitových kociek, odvodnením ulice, výstavbou verejného osvetlenia, výsadbou zelených plôch a doplnením mobiliáru ulice (odpadkové koše, lavičky). Práce boli ukončené v auguste 2014.

        Podobne ako na prvej etape rekonštrukcie bolo potrebné aj v druhej etape riešiť rôzne problémy, ktoré vznikli pri realizácii, čo sa premietlo do naviac prác, ktoré sú predmetom technického riešenia  a  ich realizácie. Doterajšie náklady realizácie prác majú hodnotu 218 432 €. Realizáciou naviac prác sa končia práce na rekonštrukcii najväčšej ulice v rámci MPR, ktorá tak dostala nový tvar, novú náplň (zeleň, mobiliár, historická studňa) a jej celková architektúra vhodne dopĺňa doposiaľ rekonštruované plochy v MPR.

        Rekonštrukcia Veternej ulice, druhá etapa bola zahájená v júli 2014 a ukončená v auguste 2014. Práce realizovala spoločnosť Duomont, s.r.o., Bardejov vo veľmi dobrej kvalite a vo veľmi krátkom čase, čím vznikla možnosť otvorenia prístupu doprave do MPR z východnej strany na Stőcklovu ulicu a Radničné námestie ešte pred zahájením Bardejovského jarmoku. Ukončením prác na tejto ulici je možné skonštatovať, že je definitívne vyriešená rekonštrukcia východnej časti MPR, ktorá zahŕňa ulice Stőcklova, Veterná a Na hradbách. Ukončením prác sa zmenila aj organizácia dopravy v tejto časti mesta. Náklady na rekonštrukciu Veternej ulice majú hodnotu 119 516 €.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám