Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

 Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia a prerozdelili, či prebudovali ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. Miestne samosprávy by zároveň mali vyzvať ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy.


Celkovým cieľom Európskeho týždňa mobility je zvýšiť verejné uvedomenie o potrebe účinne konať proti narastajúcemu znečisteniu mestského prostredia významne zapríčinenému aj vďaka motorizovanej doprave.  V skutočnosti nejde iba o boj proti znečisteniu ovzdušia alebo proti hluku, ale o celkové skvalitnenie života  v urbanizovaných celkoch. Podujatie je zamerané na 3 druhy opatrení : povzbudzovanie využívať viac alternatívne formy dopravy a cestovania voči súkromným autám, zvyšovanie uvedomenia a informovanie obyvateľov o čo ide vo sfére organizovania dlhodobej mobility v mestách a obciach a tiež na riziká pochádzajúce zo znečisťovania dopravou, ukázať mestá v inom svetle vďaka zamedzeniu prístupu motorizovanej dopravy do vymedzených zón.

Po väčšinu minulého storočia boli mestské oblasti v celej Európe formované tak, aby lepšie vyhovovali autám, často na úkor iných foriem dopravy. Dominancia súkromných vozidiel má za následok, že naše mestá sú stále viac preťažené, znečistené a hlučné a zároveň menej príjemné a zdravé. 
Európsky týždeň mobility 2014 si kladie za cieľ prehodnotiť spôsob, akým rozmýšľame o mestskom priestore               a preskúmať vzťah medzi využívaním krajiny a kvalitou života.

Tohtoročný slogan  "Naše ulice, naša voľba"

povzbudzuje ľudí, aby vytvorili mesto, v ktorom chcú žiť. Pochopenie tejto výzvy je veľmi dôležité preto, aby došlo k systémovej zmene, ktorá sa bude týkať celoeurópskeho prechodu ku kultúre mobility, kde dochádza k lepšej rovnováhe medzi všetkými druhmi mobility a tiež aby boli nízkouhlíkové a udržateľné do budúcnosti.

          

           Mesto Bardejov sa v tomto roku zapojilo do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Projekt,  do ktorého sa zapojilo i mesto Bardejov, je nadviazaním na vládou schválený dokument Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, podľa ktorého je potrebné zvyšovať povedomie obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote.

Nechajme auto doma

           Dopravné problémy v každom meste sú spôsobené vysokým podielom individuálnej automobilovej dopravy na krátke vzdialenosti. Len cca 10 – 15 % tvorí tranzit, zvyšok je cieľová a vnútromestská doprava                s cestami na krátke vzdialenosti do 6 km. Doprava sa podieľa na 40% produkcie COx, Nox a prachových častíc. Je hlavným zdrojom hluku, vytvára enormné nároky na limitovaný životný priestor a rozpočet. Problémom je, že tieto negatívne dopady dopravy sa nedávajú do súvislosti s kvalitou života a kvalitou zdravia vo všetkých súvislostiach. Na Slovensku sa zvyknú problémy dopravy riešiť predovšetkým s ohľadom na individuálnu automobilovú dopravu bez zohľadnenia potrieb ostatných účastníkov cestnej premávky. Rozširujú sa cesty, budujú sa komplikované križovatky a vysokokapacitné parkoviská. Vo svete je ale táto „budovateľská“ fáza už prekonaná. Pozornosť urbanistov sa zameriava na podporu koalície dopravy cyklistickej, pešej a verejnej. Výsledok? Napríklad v najväčších nemeckých mestách sa zastavil rast individuálnej automobilovej dopravy, znižuje sa počet áut v domácnostiach (napr. na 1000 obyvateľov menej áut v Berlíne ako v Prešove), zvyšuje sa používanie bicykla.

           Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut (22. septembra) je súčasťou Európskeho týždňa mobility (16. - 22. septembra), zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov. Cieľom dňa bez áut je aspoň raz v roku upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy, znížiť množstvo áut na cestách, tým aj pohonných látok, a teda škodlivých emisií a ponúknuť náhradné riešenia. Tými sú ostatné druhy dopravy - verejná, bicyklová alebo pešia.

           Mesto Bardejov sa zapojí do kampane „Európsky deň bez áut“ a to tak, že dňa 22. septembra 2014 poskytne mestskú hromadnú dopravu zadarmo pre držiteľov vodičských preukazov. Zapojiť sa môžete aj vy, ak v tento deň necháte svoje auto v garáži.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám