Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

uzavierka cesty jarmokV súvislosti s konaním 43. ročníka Bardejovského jarmoku bude dňa 26. 08. 2013 (utorok) v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod. dňa 01.09. 2014 (pondelok) vykonaná

-          úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove, v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ciest I/77 a II/545 (ul. Dlhý rad, Slovenska a Krátky rad).

-          uzávierka miestnych komunikácií:

  • ul. Jiráskova v úseku od križovatky s ul. Dlhý rad do križovatky s ul. Komenského a ul. Františkánov
  • ul. Komenského v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Františkánov do križovatky s ul. Mlynská a ul. sv. Jakuba (kruhová križovatka)
  • ul. Hviezdoslavova v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Partizánska do križovatky s ul. Baštová a ul. Miškovského,
  • ul. Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad a Radničné námestie do križovatky s ul. Hurbanova,
  • ul. Mlynská – parkovisko pred predajňou stavebných materiálov UNIKOV (Židovské suburbium),
  • ul. Partizánska – v úseku od križovatky s ul. Mlynská do križovatky s ul. Jiráskova a Hviezdoslavova,
  • ul. Na hradbách v úseku od križovatky s ul. Stockelova do križovatky s ul. Radničné námestie a
  • ul. Poštová


Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:


- v smere od Starej Ľubovne do Prešova a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefániková po ul. Mikulovská –ul. Partizánska -  ul. Ťačevská – po ceste  III/545 026 na cestu II/545 ul. kpt. Nálepku v Bardejove,


- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku – ul. Nábrežná – ul. Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov,

ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom,

aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla

a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám