Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorého hlavnou činnosťou je výkon ochrany pamiatkového fondu štátu, v rámci digitalizačného plánu pamiatkového fondu Slovenskej republiky začne s digitalizáciou pamiatok aj v Bardejove a to najcennejšej časti urbanistického súboru – Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov, ktorá je zapísaná aj Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

Pamiatky sa budú dokumentovať modernými digitalizačnými metódami v rámci projektu „Digitálny pamiatkový fond“, ktorý je súčasťou Operačného programu- informatizácia spoločnosti schváleným európskou komisiou.

Digitalizované súbory budú len z exteriéru a získaná dokumentácia bude slúžiť aj k prospechu ochrany objektov na území mesta.

V priebehu rokov 2012 – 2015 v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ( č. 49/2002 Z. z. ) pracovníci Pamiatkového úradu tak digitálne zdokumentujú všetky pamiatkovo chránené objekty na Slovensku.

Slovensko má v Zozname svetového kultúrneho dedičstva zapísaných 7 lokalít:

 - 5 s kultúrnym

-  a 2 s prírodným dedičstvom, z ktorých každá predstavuje iný výnimočný typ hodnôt.

Prvé tri slovenské lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na základe rozhodnutia 17. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO, ktoré sa uskutočnilo 6. - 11. decembra 1993 v kolumbijskej Cartagene.

V roku 2000 sa historické jadro mesta Bardejov stalo štvrtou lokalitou kultúrneho dedičstva zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a od roku 2008 sa piatou lokalitou stali Drevené chrámy Karpatského oblúka.

Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia

.

Medzi prírodné lokality, zapísané v Zozname svetového dedičstva, patria Jaskyne Slovenského krasu (spolu s Jaskyniami Aggtelekského krasu tvoria našu spoločnú lokalitu s Maďarskom, zápis v r. 1995, rozšírenie v r. 2000) a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis v r. 2007, rozšírenie v r. 2011).

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám