Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia výstavby Mestského úradu v Bardejove zabezpečuje realizáciu investičnej akcie „Skatepark Bardejov“. Skateparkové ihrisko bude  umiestnené v areáli Základnej školy Bartolomeja Krpelca Bardejov na ulici T. Ševčenku.

Okrem samotnej plochy skateboardového ihriska  tu bude situované aj streetbalové ihrisko a lezecká veža. Súčasťou projektového riešenia je aj príjazdová komunikácia s parkoviskom, oplotenie areálu, osvetlenie ihriska a odvedenie dažďových vôd.

                 Investičná akcia „Skatepark Bardejov“ je časovo a finančne rozdelená na 2. etapy. 1. etapa pozostáva z realizácie objektu Skateparku vo finančnom objeme 86 tisíc €. Začatie realizácie 1. etapy prác je plánované v mesiaci júl 2014. Ukončenie 1. etapy sa predpokladá v mesiaci október 2014. Po dokončení a kolaudácii 1. etapy by objekt Skateparku mohol začať slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta Bardejov ešte v roku 2014. Realizácia ďalších objektov plánovaných v  2. etape je závislá od schválenia finančných zdrojov v rozpočte mesta mestským zastupiteľstvom v roku 2015.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám