Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestský úrad v Bardejove organizačne pripravuje v poradí už 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier – BARDKONTAKT 2014. Toto tradičné podujatie sa uskutoční v dňoch 26.8.– 27.8.2014 (utorok, streda) v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejove na Radničnom námestí.  Nad konferenciou prevzalo záštitu Združenie historických miest a obcí SR a Pamiatkový úrad SR.

         Hlavnou témou odbornej konferencie je „DOPRAVA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH“ a v rámci nej sú určené ďalšie 4 okruhy tém, ktoré sa budú na konferencii rozoberať a to:

 

1. okruh:  DOPRAVA  V HISTÓRII  A  DNES

2. okruh:  SÚČASNÉ  NÁROKY  NA  DOPRAVU

3. okruh:  DOPRAVA  VERZUS  CHRÁNENÉ  PAMIATKOVÉ  PROSTREDIE

4. okruh:  KONKRÉTNE  LOKALITY  A  ICH  PROBLEMATIKA

         Téma celoslovenskej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2014 je zameraná na aktuálnu problematiku dopravy v našich historických centrách,  jej komplexné pôsobenie na ochranu a obnovu chráneného prostredia a objektov. Zahŕňa všetky druhy dopravy (pešej, mobilnej a statickej), s dôrazom na situácie, kde sa vyhrocuje alebo vylepšuje vzťah snahy o kvalitu dopravy a ochrany architektonických a urbanistických kultúrnych hodnôt. Ide o stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samosprávy miest.       

           

        V súčasnosti sa realizujú úpravy a práce na grafike Zborníka prednášok jednotlivých prednášateľov, ktorý bude vydaný ku dňu konania konferencie a bude slúžiť ako odborná literatúra. Zároveň pokračujú prípravné práce organizačno-technického charakteru s cieľom kvalitne zabezpečiť réžiu jednotlivých aktivít odbornej konferencie.

 

logo minv kultury

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám