Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Ešte začiatkom letných prázdnin, 2. júla 2014 prebehlo na pôde Mestského úradu v Bardejove prvé zasadnutie Riadiacej skupiny pre riadenie lokality Svetového kultúrneho dedičstva  UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov a tiež komisie pre implementáciu tohto dokumentu.

            21 – členná riadiaca skupina zložená z orgánov samosprávy mesta, pamiatkovej starostlivosti, podnikateľskej obce, cestovného ruchu a kúpeľníctva, cirkevných organizácií, vlastníkov nehnuteľností, občianskeho sektoru a nezávislých špecialistov – projektantov alebo odborníkov pre pamiatky, pôsobiacich mimo orgánov verejnej alebo špecializovanej štátnej správy bola menovaná primátorom mesta na koordináciu

celého procesu implementácie tohto dokumentu do praktického života.

            K stabilizácii a zlepšovaniu stavu lokality je navrhnutých v dokumente 30 projektov, ktoré sú rozdelené do  rozdelených do 4 prioritných oblastí:

  • Prioritná oblasť 1: Ochrana lokality
  • Prioritná oblasť 2: Starostlivosť o lokalitu
  • Prioritná oblasť 3: Využívanie a rozvoj lokality
  • Prioritná oblasť 4: Interpretácia a prezentácia kultúrnych hodnôt.

Praktickú realizáciu projektov a navrhnutých opatrení v manažment pláne, ktorých charakter plnenia je v plnej kompetencii samosprávy mesta, bude zabezpečovať „komisia pre implementáciu manažment plánu“, ktorá tiež rokovala v ten istý deň a jej prvou úlohou je urobiť výber projektov, ktorých obsah sa týka vecnej pôsobnosti člena komisie a na stretnutí v septembri 2014 informovať o pripravovaných návrhoch, plánoch a možných riešeniach pre ich realizáciu. K týmto projektom bude vytvorená tiež aj tkz. hodnotiaca tabuľka realizácie, ktorá bude monitorovať plnenie a realizáciu jednotlivých opatrení.

            ČO JE MANAŽMENT PLÁN

Dokument je požiadavkou organizácie UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Tento je spracovaný aj pre Bardejov, ako pre lokalitu svetového kultúrneho dedičstva „Historické jadro mesta Bardejov“.

Tento strategický dokument vytyčuje víziu lokalitu v Zozname svetového dedičstva a stanovuje opatrenia na jej dosiahnutie. Na jeho spracovaní so zástupcami mesta úzko spolupracovali odborníci z Pamiatkového úradu SR, Krajského pamiatkového úradu v Prešove, v spolupráci s Mestom Bardejov, Krajským pamiatkovým úradom Prešov, Pamiatkovým úradom SR, odborníkmi relevantných oblastí a členmi Miestnej riadiacej skupiny. Po prerokovaní v príslušných orgánoch mesta bol následne schválený poslancami Mestského zastupiteľstva v Bardejove v septembri 2013. Finálny dokument je vyhotovený v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Postup realizácie akčného plánu, ako aj výsledné účinky na lokalitu by mali byť pravidelne, v jednoročných cykloch monitorované a vyhodnocované.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám