Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

manazment plan titlAzda nie je potrebné  pripomínať, že lokalita historického jadra mesta Bardejov má národný i medzinárodný význam. Je súčasťou živého organizmu mesta Bardejov, z čoho vyplývajú aj osobité výzvy na jej ochranu a rozvoj. Pre zachovanie tejto výnimočnej hodnoty bol spracovaný manažment plán lokality svetového dedičstva na roky 2013 – 2020.

Dokument je požiadavkou organizácie UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Je strategickým dokumentom, ktorý vytyčuje víziu pre lokalitu v Zozname svetového dedičstva a stanovuje opatrenia na jej dosiahnutie.

Bol  spracovaný v úzkej spolupráci s Mestom Bardejov, Krajským pamiatkovým úradom Prešov, Pamiatkovým úradom SR, odborníkmi relevantných oblastí a členmi Miestnej riadiacej skupiny.

V tomto období sa rozbieha jeho implementácia, t.j. jeho praktická realizácia a plnenie.

K stabilizácii a zlepšovaniu stavu lokality je navrhnutých 30 projektov, ktoré sú rozdelené do  rozdelených do 4 prioritných oblastí:

  • ochrana lokality
  • starostlivosť o lokalitu
  • využívanie a rozvoj lokality
  • interpretácia a prezentácia kultúrnych hodnôt.

Celý tento rozsiahly proces bude riadiť „riadiaca skupina“ pre riadenie lokality Svetového kultúrneho dedičstva  UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov podľa schváleného štatútu.

Praktickú realizáciu projektov a navrhnutých opatrení v manažment pláne, ktorých charakter plnenia je v plnej kompetencii samosprávy mesta, bude zabezpečovať „komisia pre implementáciu manažment plánu“.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám