Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Tak ako po iné roky tak  aj  tohto školského roka mala Základná umelecká škola Michala Vileca v jari množstvo úspešných aktivít.

         28.4. 2014 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 6. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“. Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále. 

         Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v štyroch kategóriách z 12 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Zoltán Tóth a Jozef  Pavúk. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec rozdala v najvyššom ocenení spolu 6 miest v zlatom pásme. 

Úspešný apríl zavŕšili žiaci a pedagógovia ZUŠ Michala Vileca na súťažiach viacerých úrovní:

          Na 8. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaži v Spišskej Novej Vsi získal žiak Tadeáš Golecpod pedagogických vedením  Mariána Goleca zlaté pásmo. 

         Na celoslovenskej  autorskej súťaži  Talent Revúca získala naša žiačka Katarína Palubová  pod pedagogickým vedením Anny Balážovej zlaté pásmo a žiačka Mária Gavalová pod pedagogickým vedením Mariána Goleca tiež zlaté pásmo a stala sa aj LAUREÁTKOU súťaže.

         Nemenej veľkým úspechom ZUŠ Michala Vileca je 4. miesto  žiačky Valérie Polčovej z triedy p. uč. Viery Germanovej na Celoštátnej Českej speváckej súťaži s medzinárodnou účasťou „ Česko spíva“ , kde ako jediná Slovenka postúpila do finále tejto súťaže.

         Apríl na Základnej umeleckej škole Michala Vileca bol naozaj úspešný.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám