Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V dňoch 30. 4.  - 2.5.2014 sa v Kutnej Hore (Česká republika) uskutočnila v poradí už 10. Regionálna konferencii členských miest strednej a východnej Európy Organizácie miest svetového dedičstva (OWHC). Na konferencii malo svoju účasť aj mesto Bardejov, keďže naše mesto je už od roku 2001 právoplatným členom tohto združenia.

Združenie OWHC združuje tzv. „unescovské“ mestá celého sveta, ktoré sú z hľadiska ich efektívnejšej organizácie a vzájomnej komunikácie rozdelené do jednotlivých regiónov. Ten náš, región strednej a východnej Európy, má sídlo regionálneho sekretariátu v Budapešti, na čele ktorého stojí regionálny koordinátor p. Ákos Capdeba. Generálny koordinátor „svetového“ OWHC je p. Denis Ricard z Quebecku (Kanada). Obaja páni boli aj účastníkmi uvedenej konferencie v Kutnej Hore. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších miest napr. Riga (Lotyšsko), Istanbul (Turecko), Rodos (Grécko), Nessebar (Bulharsko), Ohrid (Macedónsko), ďalej  Budapešť, Viedeň, Varšava, Krakov, Banská Štiavnica, Praha, Český Krumlov, Telč, Třebíč a samozrejme aj hosťujúcej Kutnej Hory.

 Hlavnou témou konferencie, ale nie jedinou, bola „(Súkromné) spoločnosti v historických centrách miest. Business ÁNO! Reklama NIE? Skúsenosti historických miest s pravidlami (reguláciou) reklám obchodov, billboardov, reklamy kioskov a vonkajších terás.”

Zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu a bolo rozdelené do jednotlivých sekcií. Predsedom prvej sekcie konferencie bol  p. Ákos Capdebo, ktorý predniesol správu o činnosti OWHC a regionálnych aktivitách od jeho posledného zasadnutia a následne viedol zasadnutie tejto sekcie. Druhú sekciu viedla p. Katalin Kiss (Budapešť), honorárny regionálny koordinátor pre strednú a východnú Európu. Záverečnej sekcii konferencie predsedal p. Ivo Šanc, starosta mesta Kutná Hora.

Výsledkom konferencie bol všetkými účastníkmi prijatý tzv. „Kutnohorský dokument“. V ňom sa o.i. uvádza, že problémy v starostlivosti a rozvoji svetového dedičstva v strednom a východnom európskom regióne sú rovnaké, alebo veľmi podobné, a preto udržiavanie kontaktov medzi členskými mestami v regióne je zvlášť dôležité. Je potrebné pokračovať v práci na zachovaní a rozvoji svetového dedičstva, ale táto má byť „nastavená“ v rámcoch udržateľného rozvoja. Za prioritný cieľ sa považuje vzdelávanie a zapojenie mládeže v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. K hlavnej téme konferencie t.j. k reklame v historických centrách miest bolo konštatované, že obchodná činnosť všeobecne je neoddeliteľná od historických mestských jadier, avšak obchod nemusí mať žiaden negatívny vplyv na kultúrne dedičstvo, ani na historický kolorit. Preto historické mestá majú mať vypracované vhodné predpisy upravujúce oblasť reklamy, vonkajších terás a kioskov vo verejných priestoroch. Tieto predpisy by mali byť dostatočne prísne, ale zároveň je potrebné vyvarovať sa v nich nadmernej regulácii.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám