Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Okresné riaditeľstvá Policajného zboru na Slovensku evidujú každoročne nárast počtu žiadosti o vydanie cestovných pasov. Ročne sa na Slovensku vydáva cca 250 tisíc cestovných pasov.

                Už takmer dva roky platia nové pravidlá, ktoré hovoria o tom, že nie je možné zapísať údaje o dieťati do cestovného pasu rodiča. Každý občan SR mladší ako 15 rokov, ktorý vycestuje do zahraničia musí mať vlastný cestovný doklad.

                V predstihu pred letnou dovolenkou odporúča Policajný zbor SR skontrolovať si platný cestovný pas, či občiansky preukaz, ako aj doklady svojich detí.

                AKO SA VYBAVUJE CESTOVNÝ PAS PRE DIEŤA

                Žiadosť sa podáva na ktoromkoľvek oddelení dokladov nielen v mieste trvalého bydliska. Rodič k tejto žiadosti o vydanie cestovného pasu prikladá rodný list dieťaťa, správny poplatok a príp. skôr vydaný cestovný pas dieťaťa a svoj občiansky preukaz, príp. cestovný pas.  Ak sú rodičia rozvedení, príp. nezosobášaní, žiadosť podáva ktorýkoľvek z nich a súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Správne poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 8 – 33 €. Za vydanie cestovného pasu do 2 pracovných dní sa platí trojnásobok príslušnej sadzby a 10 pracovných dní dvojnásobok sadzby. Informáciu o vyhotovení nového dokladu je možné dostať aj prostredníctvom SMS služby, alebo e-mailom.

                Ďalšie informácie sú dostupné na webovom portáli www.minv.sk alebo osobne na riaditeľstvách Policajného zboru SR.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám