Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V snahe skvalitnenia poskytovania moderných služieb spol. Slovak Telekom, a.s. pre občanov mesta  v  súčasnej dobe prebieha výmena podzemných telekomunikačných káblov za optické káblové rozvody na sídlisku Družba a Obrancov mieru.

Na základe rozhodnutia   výkopové práce musia byť ukončené  do konca júna 2014.

Dotkne sa to mestských komunikácií, obslužných a prístupových komunikácií, chodníkov a verejných zelených plôch na týchto uliciach:

-          ul. Jiráskova, Gorkého, Gorlická, Partizánska, sv. Jakuba, Sázavského, Ťačevská, Wolkerova, Bezručova, Komenského a ul. Pod Papierňou.

METÓDY PRÁCE

Realizátor prác musí zabezpečiť pri krížení s komunikáciámi a chodníkmi metódu pretláčania, čím sa zabezpečí ochrana a nepoškodzovanie povrchu. Výkop je povolený len v zatrávnených plochách.  Firma, ktorá realizuje práce, je zodpovedná po dobu 3 rokov za kvalitu vykonania vykonaných prác na oprave narušených verejných plôch.

Nad plnením podmienok a ich dodržiavaním je určené  odd. PČ MsÚ,Mestská polícia v spolupráci s m. p. Bapos. Na uvedené subjekty sa  môžu občania obracať s poznatkami o prípadnom nedodržiavaní.

OPTICKÝ KÁBEL

V optických kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu rýchlej a stabilnej siete.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám