Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Jednou z výhod sociálnej pomoci  poskytovaných nad rámec zákona, je poskytovanie finančného  príspevku  na spoločné stravovanie. Zabezpečenie stravovania je sociálna služba, ktorú mesto poskytuje pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov. ktorých jediným príjmom je starobný dôchodok, sociálny dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo ktorí sú odkázaní na sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu na úhradu výdavkov spojených so spoločným stravovaním dôchodcov organizovaným mestom.

Od 1. 5. 2014 sa možnosti využitia tejto služby rozširujú o ďalšie zariadenia, ktoré ju poskytujú.

Záujemca, ktorý má záujem o spoločné stravovanie, môže osobne požiadať na sociálnom oddelení Mestského úradu v Bardejove (dvorná čast B, prízemie, č. dv. 21, t. č. 054/4862 106)

príspevok na stravovanie do týchto zariadení:

Zariadenie pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11

Zariadenie pre seniorov „TOPĽA, Toplianska 9

Reštaurácia Arkáda, Ťačevská 1639/38 A

 Jedáleň HASPPO, Slovenská 5

 Ľudová jedáleň, Nábrežná ul.

 Jedáleň Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Majer 5 (Dlhá Lúka)

Reštaurácia ASTRA, Partizánska 2635

Reštaurácia Daniel Restaurant, Komenského 5726 (AB-čko)

Reštaurácia Hotel Artin, Fučíková 25

Bufet ČK+, Sv. Jakuba 33

Reštaurácia Stará krčma, L. Benku 199 (BNV)


K vydaniu potvrdenia na príspevok na stravovanie je potrebné doniesť:

  • potvrdenie o výške dôchodku (kópia posledného Rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne, alebo Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok z pobočky Sociálnej poisťovne).

Žiadatelia o finančný príspevok na stravovanie sú povinní predložiť:

  • žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie na predpísanom tlačive,
  • doklad o aktuálnej výške dôchodku
  • k nahliadnutiu občiansky preukaz, preukaz ZŤP alebo iný doklad preukazujúci nepriaznivý zdravotný stav.

Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.

 Finančný príspevok sa priznáva v závislosti od výšky dôchodku:

výška dôchodku

fin. príspevok mesta

do 243,80 €

0,47 €

do 283,00 €

0,40 €

do 323,30 €

0,34 €

od 323,31 €

0,27 €

 

Aktualizované: Alena Gibeľová, Mgr. 2019-12-15, 9:45, alena.gibelova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám