Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Nezvyčajne teplá zima a skorý príchod jari zaznamenal posun aj v plánovanom časovom harmonograme kosenia plôch verejnej zelene na území mesta. Kosiť sa začalo tento rok už v druhej polovici mesiaca apríl.

Mestský podnik Bapos podľa svojho vnútorného plánovacieho dokumentu má rozdelenú zeleň verejných parkových plôch na území mesta a mestských častí do 10 – tich rajónov, ktoré sa budú kosiť.

V prvej etape sa začala kosba reprezentačnej zelene, ktorá je sústredená predovšetkým v centrálnej mestskej zóne, a ktorej podstatnú časť tvorí mestská pamiatková rezervácia s priľahlými ulicami. Táto etapa sa začala  už pred veľkonočnými sviatkami a vykonala sa už dvakrát, obdobne   aj na vybraných hlavných uliciach mesta – ul. Komenského, Slovenská, kpt. Nálepku, Krátky rad, Duklianska, príjazdové cesty na sídlisko Vinbarg.

Na území Bardejovských Kúpeľov boli parkové plochy patriace mestu pokosené          1 krát.

Kosba verejných plôch na  sídlisku Obrancov mieru sa v tomto období rozbieha s miernym omeškaním oproti predpokladom podľa plánovacieho dokumentu v dôsledku daždivého počasia.

Za podmienky priaznivých klimatických podmienok sa bude zároveň pokračovať v kosení sídliska Za rajom, Družba a Vinbarg.

Súbežne m. p. Bapos realizuje kosbu plôch verejných pohrebísk – cintorínov a  verejných priestranstiev mestských častí Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov, Poštárka, Bardejovská Zábava.

            Vzhľadom na vývoj klimatických podmienok a s nimi spojený intenzívny rast trávy sa kladú tiež  vysoké nároky na organizáciu i samotný výkon prác. Skorý začiatok tohtoročnej sezóny kosenia sa odrazí aj v miernom zvýšení nákladov na túto činnosť, ktorý formou príspevku pre m.p. Bapos sa poskytuje z rozpočtu mesta. Ďalší cyklus kosby na území jednotlivých sídlisk je plánovaný v 6. a 7. mesiaci roka 2014.

V tomto období okrem kosby sa začali aj ďalšie práce letnej údržby verejných parkových plôch a to výsadba kvetov. Celkovo sa vysadí takmer 20 tis. kusov letničiek.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám