Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Voľby sa uskutočnia v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov. O podporu voličov sa v týchto voľbách uchádzajú kandidáti 29 politických strán, hnutí a koalícií, pričom ÚVK zaregistrovala spolu 333 kandidátov, z toho 80 žien. Pôjde v poradí o tretie voľby do Európskeho parlamentu na území SR.  

        V podmienkach samosprávy mesta Bardejov primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak schválil Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 vrátane časového harmonogramu úloh s uvedením termínov a zodpovednosti určených osôb. V nadväznosti na to primátor mesta určil volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. Prvé zasadnutia okrskových volebných komisií sa na základe pozvánky primátora mesta uskutočnili 30. apríla 2014. Okresný úrad Bardejov zorganizoval 12. mája 2014 v spolupráci so Štatistickým úradom SR, kontaktné miesto Bardejov  školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu.  

         Podľa zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18. rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt, a občania iných členských štátov EÚ, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR povolený trvalý pobyt. To platí  len v prípade, ak požiadali o dopísanie do zoznamu voličov v termíne do 14.4.2014. Právo voliť do Európskeho parlamentu majú aj občania SR, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.          

        Do zoznamu voličov dopíše okrsková volebná komisia v deň volieb voliča na základe voličského preukazu a  aj občana SR, ktorý v deň volieb dovŕši 18 rokov veku a nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu EÚ a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, a to na základe cestovného dokladu.

        Bolo by dobré, ak by účasť voličov v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu nebola najnižšia spomedzi všetkých členských krajín EÚ ako to bolo v roku 2009.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám