Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 8.4.2014 sa odovzdaním staveniska stavby „Stőcklova ulica - 2. etapa, Bardejov“ začali práce na rekonštrukcii Stőcklovej ulice v časti od Veternej ulice po križovatku s Poštovou ulicou (po Obchodnú akadémiu). Rekonštrukcia tejto časti ulice nadväzuje na ukončenú 1. etapu stavby, ktorá je v užívaní od augusta minulého roku. 

         Stavbu s  rozpočtovým nákladom 218 432 € realizuje spoločnosť PKB Invest, s.r.o. z Prešova a podľa zmluvy o dielo má byť ukončená do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

         Rekonštrukcia ulice v sebe zahŕňa kompletnú výmenu povrchovej úpravy ulice, na ktorú budú použité dlažobné kocky z andezitu rovnako ako v 1. etape rekonštrukcie, odvodnenie plochy ulice, nové osvetlenie, parkové úpravy, parkovacie miesta, úpravu plynových prípojok a uličný mobiliár. Ulica je architektonicky riešená podobne ako všetky ostatné ulice v MPR. Stavba je financovaná z vlastných prostriedkov rozpočtu mesta.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám