Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, má záujem nie len na zlepšovaní stavu budov a  areálov jednotlivých škôl, ale osobitnú pozornosť venuje i skvalitňovaniu technickej vybavenosti, ktorá výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania a výchovy. V minulom roku boli všetky materské školy vybavené minimálne jednou interaktívnou tabuľou s notebookom, ktoré sú výrazným prínosom pri zvyšovaní názorností pri vyučovaní  a zlepšovaní motoriky žiakov.

          Na základe projektu ministerstva školstva, v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti, do všetkých materských škôl pribudne ďalší interaktívny set pozostávajúci z interaktívnej tabule, notebooku a farebnej tlačiarne. V rámci tejto výzvy sa výrazne skvalitnia i podmienky na väčšine základných škôl, ktoré popri interaktívnej tabuli, notebooku získajú v najbližších týždňoch i tablety, ktoré nepochybne prispejú k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, prostredníctvom využívania a aplikácii nových technológii.

         Záverečné worshopy na ZŠ B. Krpelca a ZŠ Vinbarg, ktoré sa uskutočnili minulý pondelok ako záverečná prezentácia skúseností z projektov financovaných z EU na inováciu výchovnovzdelávacieho procesu, jednoznačne ukázali akým dôležitým prínosom je modernizácia materiálno technického i softvérového vybavenia z hľadiska zvyšovania kvality edukačného procesu na našich školách.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám