Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov získalo prostredníctvom Interného grantového programu Nadácie SPP a SPP Distribúcie finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur pre projekt „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Grant je určený na podporu verejnoprospešných projektov zameraných na zveľaďovanie obcí, miest a regiónov  Slovenska.

Cieľom projektu je realizovať prvú etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa. Je situovaný v zelenom páse medzi parkoviskom a chodníkom oddeľujúcim existujúce detské ihrisko a nachádza sa tu päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo.

V marci bola ukončená úvodná aktivita projektu - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutnou prvou aktivitou projektu. V rámci nej bola vyhotovená architektonická štúdia vrátane vizualizácie a realizačná dokumentácia 1. etapy revitalizácie.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

 

 logo nadacia spp pre buducnost logo bardejov 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám