Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov získalo prostredníctvom Interného grantového programu Nadácie SPP a SPP Distribúcie finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur pre projekt „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Grant je určený na podporu verejnoprospešných projektov zameraných na zveľaďovanie obcí, miest a regiónov  Slovenska.

Cieľom projektu je realizovať prvú etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa. Je situovaný v zelenom páse medzi parkoviskom a chodníkom oddeľujúcim existujúce detské ihrisko a nachádza sa tu päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo.

V marci bola ukončená úvodná aktivita projektu - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutnou prvou aktivitou projektu. V rámci nej bola vyhotovená architektonická štúdia vrátane vizualizácie a realizačná dokumentácia 1. etapy revitalizácie.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

 

 logo nadacia spp pre buducnost logo bardejov 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám