Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Komunitná nadácia Bardejov pokračuje v implementácii medzinárodného projektu „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“

         Po októbrovom workshope zameranom na aktívnych mladých ľudí, ktorý zorganizovala Komunitná nadácia Bardejov v slovinskom Maribore – Európskom hlavnom meste mladých v roku 2013 pripravila nadácia na konci februára v moravskom meste Přerov ďalší workshop, tentokrát zameraný na aktívnych seniorov.

        Workshopu sa v dňoch 26. – 28. februára 2014 zúčastnilo sedem ľudí – zástupcov  bardejovskej miestnej samosprávy, občianskeho združenia BARDAF a komunitnej nadácie. Medzinárodný workshop bol zameraný na starších ľudí a ich aktívnu účasť na miestnom verejnom živote v svojich mestách, výmenu dobrých osobných príkladov aktívneho starnutia i prezentáciu podmienok, aké vytvárajú miestne samosprávy pre život svojich starších občanov v svojom meste i na ich aktívne zapájanie do miestneho verejného života. Workshop pomáhala organizovať Komunitnej nadácii Bardejov aj miestna samospráva v Přerove, vrátane mestského Domova pre seniorov na Kabelíkovej ulici. Táto trojdňová medzinárodná aktivita je súčasťou projektu komunitnej nadácie podporeného  Európskou  komisiou v rámci programu Európa pre občanov.

        Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Z hľadiska trvaloudržateľnosti projektu je špecifickým cieľom projektu vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi partnermi.

        Projektovými partnermi sú miestne samosprávy z miest: Krynica - Poľsko, Přerov – Česká republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj – Rumunsko. Cieľovými skupinami v projekte sú miestne neziskové organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a seniormi, miestne samosprávy a verejnosť. Projektom sa usiluje Komunitná nadácia Bardejov využiť základnú výhodu EÚ – voľný pohyb osôb, služieb, tovarov a kapitálu – a tak cez stretávanie sa  obyvateľov partnerských miest umožniť im bližšie sa spoznávať pri výmene svojich skúsenosti v občianskej angažovanosti i názorov na spoločnú Európu a vytvoriť tak platformu na budúcu spoluprácu jednotlivcov i organizácií na základe svojich slobodných záujmov.

        Na Přerovskom workshope odzneli aj štyri prezentácie bardejovských účastníkov. Prvú prezentáciu uskutočnila vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ Bardejov, PhDr. Tatiana Fedáková zameranú na informovanie účastníkov o podmienkach aké vytvára miestna samospráva v Bardejove pre život seniorov v meste a ich zapájanie do miestneho verejného života. Druhou prezentáciou bola prednáška Ing. Jozefa Jarinu, koordinátora projektu, o EÚ a jej úsiliu v oblasti skvalitňovania života starších ľudí v spoločnej Európe. Tretím príspevkom odovzdávala Mgr. Eva Kučová svoje skúsenosti účastníkom zo 6 krajín EÚ z aktívneho využívania času na dôchodku, vrátane jej vykonávania poslaneckého mandátu v mestskom zastupiteľstve. Štvrtým bardejovským príspevkom bola prezentácia aktívneho seniora, Ing. Gabriela Grunda týkajúca sa činnosti občianskeho združenia BARDAF, v ktorom aktívne členstvo tvorí asi 60% fotografov v seniorskom veku.

        Druhému pracovnému dňu dominovala debata všetkých účastníkov zameraná na výmenu ich názorov a pripomienok k podmienkam a politikám EÚ týkajúcich sa života seniorov v jej členských krajinách. Ďalším krokom v projekte bude úloha pre každé partnerské mesto v projekte zorganizovať akúkoľvek činnosť, ktorou by upriamili pozornosť svojich obyvateľov na Deň Európy, ktorým je 9. máj.

        Záverečnou projektovou aktivitou pre obidve  cieľové skupiny (mladí ľudia a seniori) budú Dní Európskych partnerstiev v júni v Bardejove a Krynici, v rámci ktorých sa uskutoční konferencia a kultúrne a umelecké predstavenia umelcov z partnerských miest v projekte na otvorených priestranstvách v Bardejove.

 

logo eu for citizens logo eu commission


 

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám