Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Od včera 17. marca 2014 sa začalo a postupne bude pokračovať od sídliska Obrancov mieru  po všetkých uliciach mesta s  rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností, ulíc a parkovej zelene.

            Mesto tak vychádza v ústrety obyvateľom mesta prostredníctvom

poverenej organizácie Ekobard, a. s. a poskytuje každoročne tieto veľkoobjemové kontajnery na uloženie odpadu, hlavne toho, ktorý nie je možné uložiť do bežnej odpadovej nádoby. Zakázané je však ukladať nebezpečný a elektronický odpad, na uloženie ktorého slúži zberový dvor.

Jarné čistenie verejných priestranstiev mesta začalo už 3. marca 2014 a vykonáva ho mestský podnik Bapos s  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ. Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Veľkoobjemové kontajnery budú uložené vždy na vopred určené miesto podľa harmonogramu v časovom intervale od 12,00 hod. do 7, 00 hod. následujúceho dňa. Bližšie informácie k harmonogramu poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie odpadu z jarného upratovania ulíc nájdete TU.

Tohtoročné jarné upratovanie a zároveň aj rozmiestňovanie veľkoobjemných kontajnerov bude trvať do 10. 4. 2014.

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám