Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Projekt „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II.“, ktorý bol podporený dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v rámci programu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít na roky 2013 – 2014,  úspešne pokračuje. Pripomíname, že cieľom projektu je nielen vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí samotného mesta Bardejov a okolia, ale doplniť ju o drobnú infraštruktúru pozdĺž trasy v rozsahu jedného odpočívadla, troch cyklostojanov a troch veľkých informačných tabúľ.

Mestská cyklotrasa bude vlastne pokračovaním  už vyznačených cyklotrás Bardejov – Jaslo a Bardejov – Krynica-Zdrój, ktoré začínali resp. končili pri Športovej hale a samotné územie mesta a jeho okolia ďalej neriešili.

V súčasnosti prebiehajú navonok „neviditeľné aktivity“ projektu – schvaľovací proces pre cyklotrasu, ohlásenie drobnej stavby na doplnkovú infraštruktúru a príprava propagačnej príručky.

Administratívne náročný je schvaľovací proces, počas ktorého je potrebné získať všetky súhlasy od relevantných inštitúcií. Výsledkom bude pridelenie evidenčného čísla, prípadne aj viacerých (navrhovaná cyklotrasa má päť samostatných cyklotrás), Slovenským cykloklubom v Piešťanoch. Je potešujúce, že Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, už vydal súhlasné stanovisko, v ktorom súhlasil s realizáciou predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Takéto stanovisko, v tejto úvodnej fáze projektu mimoriadne dôležité,  otvorilo možnosť požiadať o ďalšie „súhlasy“, mimochodom od ďalších ôsmich zainteresovaných subjektov.

Súbežne s týmto procesom prebieha príprava a zabezpečovanie ďalších potrebných dokumentov pre ohlásenie drobnej stavby v súvislosti s vybudovaním odpočívadla (1 ks), osadením stojanov  na bicykle (3 ks) a veľkých informačných tabúľ (3 ks), ako aj zhromažďovanie a spracovanie podkladových materiálov pre vyhotovenie a distribúciu propagačnej príručky k cyklotrase (najmä príprava textov a máp).

Mestská cyklotrasa je navrhnutá pre využitie rôznych druhov bicyklov (pre horskú a cestnú cyklistiku), ako aj na rôzny stupeň náročnosti – trasy ľahké, stredne ťažké a ťažké. Riešená je ako komplex piatich samostatných cyklotrás, navzájom na seba nadväzujúcich a dopĺňajúcich sa, o celkovej dĺžke 52,5 km:

·           Staromestský okruh s odbočkou na Kalváriu (4,1 + 1,3 km)

·           Bardejovské Kúpele – Kúpeľný okruh (17,7 km)

·           Bardejovské Kúpele – sedlo Čerešňa (6,8 km)

·           Horský okruh Magura (13,0 km)

·           Vyhliadkový okruh Mihaľov (9,6 km).

 

 

logo ker logo ker sr logo mdvrr logo fers logo bardejov logo jaslo

__________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám