Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine vydala koncom roka 2013 v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska unikátnu publikáciu s názvom Bardejovský katechizmus z roku 1581 - najstaršia slovenská kniha. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine.

         Zrod tohto 255-stranového diela inšpiroval slovenský slavista Ľubomír Ďurovič, na vydanie ho pripravil tím historikov, filológov, teológov, bibliografov v spolupráci s grafikom Petrom Ďuríkom. Publikácia obsahuje textovú a grafickú rekonštrukciu jediného dochovaného exemplára Bardejovského katechizmu z roku 1581.  Kniha je obohatená špecializovanými filologickými, teologickými a bibliografickými štúdiami. Zostavovateľom celého diela je  doc. Miloš Kovačka.

         Podľa doc. Miloša Kovačku bol Bardejovský katechizmus v 16. storočí čítankou, z ktorej sa učili čítať nielen deti, ale aj dospelí. Bardejovský katechizmus je slovenský preklad a istá adaptácia Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. Bardejovský katechizmus vytlačil ako jediné slovenské vydanie medzi latinskými, nemeckými a niekoľkými maďarskými vydaniami významný tlačiar David Gutgesel v Bardejove, preto má v literatúre názov "bardejovský".

        Slávnostná prezentácia diela sa uskutočnila v nedeľu 9. februára 2014 v Bardejove v Evanjelickom kostole za účasti zástupcov SNK, Mesta Bardejov,  ECAV a zostavovateľa publikácie.  Biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol sa vo svojom príhovore venoval téme „Katechizmus a jeho význam v duchovnom živote kresťana“, zostavovateľ publikácie doc. Kovačka vystúpil s témami „Prvá slovenská kniha“ a „Odkaz Bardejovského katechizmu“. Za realizátorov projektu vystúpila zástupkyňa SNK Mgr. Viera Hatarová a účastníkov podujatia v mene obyvateľov Bardejova pozdravil primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak. O kultúrny rámec slávnostného podujatia sa postarali učitelia a žiaci SZUŠ Bardejov, študentky konzervatória a Evanjelický miešaný spevácky zbor Z. Zarewutia.  

        Na ďalší deň sa v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove uskutočnila prezentácia histórie katechizmu na Slovensku. Prezentáciu pripravil  p. doc. Kovačka. , ktorý vyzdvihol  význam Bardejove v dobe reformácie a hlavne v čase, keď v Bardejove pôsobil  Leonard Stöckel. Humanistické gymnázium na čele s Leonardom  Stöckelom dosiahlo vďaka moderným vyučovacím metódam vysokú úroveň a malo vynikajúcu povesť. O jeho skvelej povesti svedčí fakt, že na ňom študovali študenti z významných meštianskych a šľachtických rodín z celej krajiny. Odbornú prezentáciu obohatili svojimi hudobnými vystúpeniami učitelia a žiaci ZUŠ Michala Vileca v Bardejove.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám