Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

logo SPP nadaciaDňa 23.9.2013 predložilo Mesto Bardejov Nadácii SPP žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“. Žiadosť bola predložená v rámci Interného grantového programu Spolupráca so samosprávami, určeného na verejnoprospešné projekty, ktoré majú podporiť zveľaďovanie miest, obcí a regiónov Slovenska.

Správna rada Nadácie SPP rozhodla dňa 18.12.2013 o podpore projektu vo výške 10 000,00 € a v týchto dňoch prebieha podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu.

Zámerom projektu je realizovať prvú etapu revitalizácie verejného priestoru, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov na nábreží rieky Topľa a je ohraničený ulicami Nábrežná, Tarasa Ševčenku a ul. Toplianskou,  z východnej strany hraničí s oplotením detského dopravného ihriska. Jedná sa o areál, ktorý bol síce v minulom roku doplnený o päť exteriérových fitnes prvkov a jedno odpočívadlo, ale z viacerých hľadísk už nevyhovuje súčasným požiadavkám štandardnej vybavenosti takýchto verejných priestorov. V rámci aktuálne schváleného projektu sa bude revitalizovať iba časť areálu - v rozsahu doplnenia drobnej infraštruktúru (nové chodníky a odpadové koše), osadenia chýbajúcich tlmiacich bezpečnostných podložiek pod fitnes prvky, spevnenej plochy odpočívadla a terénnych úprav so založením trávnika. Úvodnou aktivitou projektu bude vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa. V závislosti od ďalších grantových a finančných možností Mesta Bardejov sa bude celý areál obnovovať postupne celý.

Realizácia projektu bude prebiehať od januára do septembra 2014.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia“

infotabulaSPP

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám