Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

         V podmienkach samosprávy mesta Bardejov primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak schválil Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta SR v roku 2014 vrátane časového harmonogramu úloh s uvedením termínov a zodpovednosti určených osôb. V nadväznosti na to primátor mesta určil volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. 

         Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Na voľbu prezidenta Slovenskej republiky sa zriaďujú tieto volebné orgány: Ústredná volebná komisia,  obvodné volebné komisie a okrskové volebné komisie.

        Do volebných komisií jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičné výbory, ktorých návrh predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal. Termín na delegovanie členov okrskových volebných komisií je najneskôr 30 dní pred konaním voľby. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie sa zasielajú starostom obcí resp. primátorom miest.

  

        Podľa výsledkov posledných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, MOST-HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita.

         Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrhy na kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky týchto petičných výborov:

Petičný výbor na podporu kandidatúry Gyulu Bárdosa,

Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Jozefa Behýla,

Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jána Čarnogurského,

Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Pavla Hrušovského,

Petičný výbor na podporu kandidatúry PhDr. Jána Jurištu,

Petičný výbor na podporu kandidatúry Ing. Andreja Kisku,

Petičný výbor na podporu kandidatúry Stanislava Martinčka,

Petičný výbor na podporu kandidatúry prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc.,

Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Heleny Mezenskej,

Petičný výbor na podporu kandidatúry MUDr. Petra Osuského, CSc.,

Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Radoslava Procházku,

Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jozefa Šimka.

         Na funkciu prezidenta republiky kandiduje celkom 15 kandidátov a to:

1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava

4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava

6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra

7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice

11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava

12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad

13. OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

Bratislava

14. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

15. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám