Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Súčasťou osláv Oslobodenia mesta je už tradične aj odovzdávanie Ceny primátora mesta.

Za rok 2013 si ju z rúk primátora mesta prevzalo 10 jednotlivcov

- RNDr. Eva Čajková, PhD., p. Andrej Čech, Ing. Gabriel Grund, EFIAP, JUDr. Eva Hudáková, MUDr. Ivan Hutňan, Mgr. Štefan Kuča, Michal Soroka, Milan Stachura, pplk. v.v. Ing. Ján Šnyr, Stanislav Vavrek a 3 kolektívy - Bardejovské Kúpele, a.s. , Občianske združenie Regionálna liga proti rakovine  v Bardejove, Občianske združenie Mádež 21. storočia Bardejov. Cena primátora bola ešte v roku 2013 udelená aj ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove a Hornošarišskému osvetovému stredisku Bardejov.

            Cenu primátora mesta podľa Štatútu mesta udeľuje primátor fyzickým a právnickým osobám za:

-          vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma a v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám