Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Stav projektov ochrany pred povodňami  na rieke Topľa v prieťahu mesta a jeho možné rozšírenie boli predmetom rokovania primátora mesta s riaditeľom košického závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku v 3. kalendárnom týžni

tohto roka.

Bardejov čaká v roku 2014 po dodržaní všetkých predpisov aj realizácia I. etapy výstavby vodoochranárskych prác na rieke Topľa od mokrolužského mosta po most pri ZŠ Pod Vinbargom.

Projekt je momentálne vo fáze výberu dodávateľa stavby.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám