Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Ešte minulý týždeň v stredu navštívili zástupcovia poľského mesta Krosno a zúčastnili sa  workshopu v rámci európskeho projektu „Ochutnaj pohraničie Sklene Krosno, historický Bardejov“.

Jeho cieľom je podporiť pohraničný turizmus a posilniť spoluprácu medzi mestami Bardejov a Krosno. Výsledkom školení má byť propagačný sprievodca Bardejov – Krosno,  vytvorenie internetovej paint-page na sociálnej

sieti a 4 automaty na vydávanie máp a vypracovanie turistických trás, či fotografické  výstavy umelkýň pohraničia v troch slovenských a troch poľských kúpeľných mestách.

Projekt na prilákanie turistov je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v programe CBC Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkové náklady prekračujú 56 tis. €

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám