Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V roku 2013 sa v matričnom obvode Bardejov, ktorý tvorí okrem mesta i 19 obcí okresu narodilo 927 detí (dievčatá 470, chlapci 457). Oproti roku 2012 sa pôrodnosť zvýšila o 17 detí.

V samotnom meste sa narodilo 301 detí (157 chlapcov, 144 dievčat), čo oproti roku 2012 predstavuje nárast o 25 detí. Medzi najobľúbenejšie ženské mená patrili Nela, Sofia, Emma, Matej, Filip, Šimon. Boli zapísané i netradičné mená detí – Natan, Teo, Ria, Alia.

V meste sa zvýšila sa i sobášnosť, bolo uzavretých 195 sobášov, kým v roku 2012 ich sobáš uzavrelo 102 párov. V roku 2013 v meste Bardejov bol zaznamenaný najnižší počet rozvodov za posledné tri roky a to 112.

Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2013 bol 455 (nárast oproti roku 2012 o 39 obyvateľov) a počet prisťahovaných 220 obyvateľov ( nárast oproti roku 2012 o 26 obyvateľov).

V samotnom meste zomierali ľudia v roku 2013 v priemere 1 človek každý pracovný deň.Bolo to spolu  263 osôb( 147 mužov a 116 žien) a oproti roku 2012 to bol nárast o 29 ľudí.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám