Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  02. 07.  2018

 

 

P R O G R A M

na XLVIII. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
12. 07. 2018 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Informatívna správa o príprave 667. ročníka historického a 47. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a sprievodných akcií
  4. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 - 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2018 – 2022
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

XL.

a)      rekonštrukcia futbalového štadióna BNV – dotácia SFZ

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám