Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  9. 7.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXVIII.  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,ktoré sa uskutoční
dňa 15. júla 2014 (utorok )  o 8,30 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Bardejove (rozprava)  
  a) zánik mandátu poslanca MsZ
  b) vyhlásenie nastúpenia náhradníka poslanca MsZ
  c) sľub poslanca MsZ
  d) odvolanie poslanca z funkcií
  e) odvolanie neposlanca z funkcie
  f) voľba poslanca do funkcií
  g) delegovanie poslanca do funkcií
 1. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Bardejov na volebné obdobie 2014 – 2018 (rozprava)
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 3. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
 4. Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 (rozprava)
  a) Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 (rozprava)
 1. Záver

 

 

 

 

 

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
19 máj 2022
19:00 - 22:00
Zdena Studenková - One woman show

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám