Prečítané: 141325x

Pošty a ich služby

Pošta Bardejov 1
Dlhý rad 1428/14
085 01 Bardejov
+421(0)54 472 25 00 Mobilný operátor 4ka s príslušenstvom
Bezbariérový prístup
Uloženie Balíka na poštu
Príjem Obchodného balíka (EPG)
Príjem expres zásielok do 30 kg
Výpis z listu vlastníctva
Osvedčovanie dokumentov
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Konverzia z elektronickej do listinnej podoby
Konverzia z listinnej do elektronickej podoby
Tipos
Western Union
Bardejov - BalíkoBOX LIDL
Pod Vinbargom 3696
086 90 Bardejov
+421(0)48 437 87 70 Uloženie Balíka na poštu
Pošta Bardejov 3
Komenského 1531
085 03 Bardejov
+421(0)54 474 83 36 Mobilný operátor 4ka s príslušenstvom
Bezbariérový prístup
Uloženie Balíka na poštu
Príjem Obchodného balíka (EPG)
Príjem expres zásielok do 30 kg
Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Konverzia z elektronickej do listinnej podoby
Tipos
Western Union
Pošta Bardejov 4
Andreja Svianteka 2647/28
085 04 Bardejov
+421(0)54 474 81 35 Mobilný operátor 4ka s príslušenstvom
Uloženie Balíka na poštu
Príjem expres zásielok do 15 kg
Western Union
Pošta Bardejovské Kúpele
086 31 Bardejovské Kúpele
+421(0)54 474 86 11 Mobilný operátor 4ka s príslušenstvom
Bezbariérový prístup
Uloženie Balíka na poštu
Príjem expres zásielok do 15 kg
Western Union
 

 aktualizoval:  Ing. Jiří Brejnik, 10.3.2016