Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta,
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta,
- kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
- kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta,
- prerokovanie návrhov na úpravu cenových máp mesta,
- prerokovanie návrhov transformácie a zmeny správy majetku mesta,
- kontrola a hodnotenie využívania nástrojov mestského informačného systému,
- prerokovanie návrhov na úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta.

 Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Nataša Milistenferová
predseda komisie
   
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
PaedDr. PhDr. Ján Maník, PhD., MBA člen poslanec
Bc. Ján Terpitko, DiS. art. člen poslanec
Vladislav Novák člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Jaromír Zdziebko člen neposlanec
Ing. Ján Rusinko člen neposlanec
MUDr. Ján Fotta člen neposlanec
Ing. Markéta Grajzingerová člen neposlanec
Ing. Mgr. Jozef Lenk člen neposlanec
   
Monika Beňová sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 25.06.2024  pdf   pdf
 03.06.2024  pdf   pdf
 13.05.2024  pdf   pdf
 29.04.2024  pdf   pdf
 08.04.2024  pdf   pdf
 18.03.2024  pdf   pdf
 04.03.2024  pdf    
 12.02.2024  pdf   pdf
 05.02.2024  pdf   pdf
 23.01.2024  pdf   pdf
 15.01.2024  pdf   pdf

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 11.12.2023  pdf   pdf
 13.11.2023  pdf   pdf
 23.10.2023  pdf    
 02.10.2023  pdf   pdf
 04.09.2023  pdf pdf   pdf
 22.08.2023  pdf    
 26.06.2023  pdf   pdf 
 05.06.2023  pdf   pdf 
 29.05.2023  pdf   pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-07-16, 08:59, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám