Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón,
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta,
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia,
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti,
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta,
- urbanisticko-architektonické riešenia záujmových území mesta,
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
- VZN vo vzťahu k životnému prostrediu,
- problematika zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt,
- utváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta,
- komplexné riešenie rozvoja častí mesta Bardejov - Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a prímestských častí Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Zábava a Poštárka,
- koordinácia aktivít týkajúcich sa častí mesta a prímestských častí s príslušnými komisiami MsZ.

 Dominik Fotta Dominik Fotta
predseda komisie
   
Bc. Michal Hanko člen poslanec
Ing. Marek Hudák, MBA člen poslanec
Mgr. Nataša Milistenferová člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Mgr. Marek Šimco člen poslanec
Tomáš Bučko člen neposlanec
Ing. Mária Hankovská člen neposlanec
Ing. Ján Pecuch člen neposlanec
Ing. arch. Alena Petejová člen neposlanec
Ing. Peter Žarnovský člen neposlanec
   
Milan Klimek sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
20.03.2024 pdf    
05.03.2024 pdf 8/2024 - 10/2024 pdf
27.02.2024 pdf 5/2024 - 7/2024 pdf
16.01.2024 pdf  1/2024 - 4/2024 pdf

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
12.12.2023 pdf 33/2023 - 37/2023 pdf
15.11.2023 pdf 28/2023 - 32/2023 pdf
10.10.2023 pdf 24/2023 - 27/2023 pdf
26.09.2023 pdf 21/2023 - 23/2023 pdf
20.07.2023 pdf 18/2023 - 20/2023 pdf
27.06.2023 pdf 15/2023 - 17/2023 pdf
15.06.2023 pdf 9/2023 - 14/2023 pdf
16.05.2023 pdf  4/2023 - 8/2023 pdf

 

Aktualizoval: Milan Klimek, 2024-03-15, 14:55, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám