Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 06. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XIV.  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 04. 07. 2016 (pondelok ) o 8,30 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská distribučná, a. s. Košice (rozprava)
  4. Návrh na zriadenie sociálnej služby Zariadenie opatrovateľskej služby (rozprava)
  5. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Spevnenie komunikácie – ulice pri obytných jednotkách v mestskej časti Dlhá Lúka“ (rozprava)
  6. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám