Prečítané: 21653x

Názov výkresu

Obsah výkresu

časť

súbor

Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Bardejov, Bardejovská Nová ves,  Dlhá Lúka (1) alt 
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny Bardejov, Bardejovská Nová ves,  Dlhá Lúka (2) alt 
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Komplexný Urbanistický návrh Bardejov (3) alt 
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Komplexný Urbanistický návrh Bardejovské kúpele
(3a)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Komplexný Urbanistický návrh Bardejovská Nová Ves
(3b)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Komplexný Urbanistický návrh Dlhá Lúka
(3c)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh močariská Bardejov (3d) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejov
(4)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovské kúpele
(4a)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovská Nová Ves
(4b)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Dlhá Lúka
(4c)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejov
(5)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovské Kúpele
(5a)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovská Nová Ves
(5b)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Dlhá lúka
(5c)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejov
(6)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovské Kúpele (6a) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovská Nová Ves
(6b)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Dlhá Lúka
(6c)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejov
(7)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovské Kúpele
(7a)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh verejnoprospešných stavieb Dlhá lúka
(7c)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovská Nová Ves
(7b)
alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh PPF Bardejov (8) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh PPF Bardejovské Kúpele (8a) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh PPF Bardejovská Nová Ves (8b) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Návrh PPF Dlhá Lúka (8c) alt
Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021 Textová časť Záväzná časť   copy_of_oficina-pdf-icon3

Územný plán mesta Bardejovk 31.7.2021

Textová časť

Správa   copy_of_oficina-pdf-icon3

< >