Prečítané: 24528x
Názov výkresu
Obsah výkresu
Časť
Súbor
Dokument
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka (1) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka (2) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh Bardejov (3) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh Bardejovské Kúpele (3a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh Bardejovská Nová Ves (3b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh Dlhá Lúka (3c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Komplexný Urbanistický návrh močariská Bardejov (3d) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejov (4) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovské Kúpele (4a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovská Nová Ves (4b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného dopravného vybavenia Dlhá Lúka (4c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejov (5) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovské Kúpele (5a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovská Nová Ves (5b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Dlhá Lúka (5c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejov (6) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovské Kúpele (6a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovská Nová Ves (6b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Dlhá Lúka (6c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejov (7) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovské Kúpele (7a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovská Nová Ves (7b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh verejnoprospešných stavieb Dlhá Lúka (7c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh PPF Bardejov (8) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh PPF Bardejovské Kúpele (8a) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh PPF Bardejovská Nová Ves (8b) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Návrh PPF Dlhá Lúka (8c) pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Textová časť Záväzná časť   pdf
Územný plán mesta Bardejov k 31.7.2021 Textová časť Správa   pdf