Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Názov výkresu

Obsah výkresu

časť

súbor

Územný plán mesta Bardejov Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Bardejov, Bardejovská Nová ves,  Dlhá Lúka (1) alt
Územný plán mesta Bardejov
Komplexný Urbanistický návrh Bardejov
(3)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Komplexný Urbanistický návrh Bardejovské kúpele
(3a)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Komplexný Urbanistický návrh Bardejovská Nová Ves
(3b)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Komplexný Urbanistický návrh Dlhá Lúka
(3c)
alt
Územný plán mesta Bardejov Komplexný Urbanistický návrh ZaD 34a Dlhá Lúka (3c) alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejov
(4)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovské kúpele
(4a)
alt
Územný plán mesta Bardejov Návrh verejného dopravného vybavenia Bardejovská Nová Ves
(4b)
alt
Územný plán mesta Bardejov Návrh verejného dopravného vybavenia Dlhá Lúka
(4c)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejov
(5)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovské Kúpele
(5a)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Bardejovská Nová Ves
(5b)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Dlhá lúka
(5c)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Územný plán mesta Bardejov - Energetika a spoje Bardejov
(6_1)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejov
(6_2)
alt
Územný plán mesta Bardejov Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovské Kúpele (6a) alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Bardejovská Nová Ves
(6b)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejného technického vybavenia - Energetika a spoje Dlhá Lúka
(6c)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovské Kúpele
(7a)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejov
(7)
alt
Územný plán mesta Bardejov Návrh verejnoprospešných stavieb Dlhá lúka
(7c)
alt
Územný plán mesta Bardejov
Návrh verejnoprospešných stavieb Bardejovská Nová Ves
(7b)
alt
Územný plán mesta Bardejov Textová časť Záväzná časť   copy_of_oficina-pdf-icon3

Územný plán mesta Bardejov

Textová časť

Správa   copy_of_oficina-pdf-icon3
< >

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám