Prečítané: 15599x
     
 - Nízkouhlíková stratégia


- príloha : Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov - aktualizácia v oblasti tepelnej energetiky


 - Koncepcia Smart City Bardejov (z dôvodu väčšieho súboru a od závislosti vášho internetového pripojenia, môže otváranie súboru trvať dlhšie)
 - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov 2015 - 2024
 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016-2025
 - Koncepcia rozvoja verejnej zelene mesta Bardejov na obdobie 2012 - 2020
 - Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020
- Koncepcia rozvoja statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov
 - Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - SK
 - Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - EN
 - Bardejov 2020
 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov do roku 2013
 - Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2007 - 2013
 - Koncepcia rozvoja bývania
 - Koncepcia tepelného hospodárstva v meste Bardejov
 - príloha č. 1
 - príloha č. 2
 - príloha č. 3
 - príloha č. 4
 - príloha č. 5
 - príloha č. 6
 - príloha č. 7
 - Koncepcia partnerských vzťahov
 - Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Bardejov
 - Koncepcia školstva v meste Bardejov
 - Malé obecné služby
 - Terénna sociálna práca v meste Bardejov – ideme ďalej
 - PHSR - plán
 - PHSR - pre obyvateľov
 - PHSR - pre podnikateľov
 - PHSR - profil
 - PHSR - swot