Prečítané: 12444x

Poskytujú žiakom základné umelecké vzdelanie a pripravujú talentovaných žiakov na školy s umeleckým zameraním. V meste máme jednu štátnu a tri neštátne základné umelecké školy.

Adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

ZUŠ M. Vileca
Hurbanova 10
085 44 Bardejov

Mgr. Mária Ďurčáková

054/472 2365

zusmvileca@stonline.sk/
www.zusmvileca.sk

Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca Jiráskova 5
085 01 Bardejov

Mgr.Martin Šmilňák

054/479 5876

cizubar@centrum.sk

Súkromná ZUŠ Kesel Kutuzovova 3629
Bardejov

Eva Keselicová,dipl.tanečný pedagóg

054/472 2316

info@zuskesel.sk
http://portal.zuskesel.sk

Súkromná ZUŠ,
Pod Vinbargom 1,
Bardejov

Dušan Rohaľ

054/488 1242

sukromnazusbj@stonline.sk

Súkromná ZUŠ

Dlhý Rad 30, Bardejov

 

Mgr. Gejza Adam

 

0917 914 471

 

szusbj2015@gmail.com

 

aktualizoval: Alena Malegová, Mgr., 2016-03-22, 13:51, alena.malegova@bardejov.sk