Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Poskytujú žiakom základné umelecké vzdelanie a pripravujú talentovaných žiakov na školy s umeleckým zameraním. V meste máme jednu štátnu a tri neštátne základné umelecké školy.

Adresa

riaditeľ/riaditeľka

telefón

e-mail/internetová adresa

ZUŠ M. Vileca
Hurbanova 10
085 44 Bardejov

Mgr. Mária Ďurčáková

054/472 2365

zusmvilecabj@gmail.com
www.zusmvileca.sk

Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca Jiráskova 5
085 01 Bardejov

Mgr.Martin Šmilňák

054/479 5876

cizubar@centrum.sk

Súkromná ZUŠ Kesel Kutuzovova 3629
Bardejov

Eva Keselicová,dipl.tanečný pedagóg

054/472 2316

info@zuskesel.sk
http://portal.zuskesel.sk

Súkromná ZUŠ,
Pod Vinbargom 1,
Bardejov

Dušan Rohaľ

054/488 1242

sukromnazusbj@gmail.com

Súkromná ZUŠ

Dlhý Rad 30, Bardejov

 

Mgr. Gejza Adam

 

0917 914 471

 

szusbj2015@gmail.com

 

aktualizoval: Marek Duleba, 2022-01-12, 08:51  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám